Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl51hlm6clZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Culture Tour

Life at Sanofi Viet Nam

 • Mr. Cyril Grandchamp-Desraux - Sanofi General Manager
 • International Coastal Clean-up, Vung Tau, 15.09.2012
 • National Sales Meeting and Kick-off meeting, Team building, NhaTrang 2014
 • National Sales Meeting and Kick-off meeting, Team building, NhaTrang 2014
 • 3rd Industrial Affairs, Ground breaking ceremony 2013
 • Mr. Cyril Grandchamp-Desraux - Sanofi General Manager

  Mr. Cyril Grandchamp-Desraux - Sanofi General Manager

 • International Coastal Clean-up, Vung Tau, 15.09.2012

  International Coastal Clean-up, Vung Tau, 15.09.2012

 • National Sales Meeting and Kick-off meeting, Team building, NhaTrang 2014

  National Sales Meeting and Kick-off meeting, Team building, NhaTrang 2014

 • National Sales Meeting and Kick-off meeting, Team building, NhaTrang 2014

  National Sales Meeting and Kick-off meeting, Team building, NhaTrang 2014

 • 3rd Industrial Affairs, Ground breaking ceremony 2013

  3rd Industrial Affairs, Ground breaking ceremony 2013

Sanofi Viet Nam 's Activities

 • Sanofi – cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

  Sanofi – cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

  Sanofi thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội từ năm 1989. Ngày 25/1/2013, công ty khai trương văn phòng mới. Đây là một trong... View more
   hZWZl51hlm6clZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmp1nnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl51hlm6clZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGafbWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVamRjlJyf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-XbOOv

Pages

hZWZl51hlm6clZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...